Blog

„Kto uprzątnie panele z mojej ziemi po wygaśnięciu umowy dzierżawy?”

Bardzo często spotykamy się z tego typu pytaniami ze strony rolników, którzy chcą wydzierżawić swój grunt pod farmy fotowoltaiczne. Jest to bardzo słuszne pytanie, jednakże nie ma powodów do niepokoju.

Biorąc pod uwagę koszt wybudowania farmy (ok. 4mln zł/1MW), cena utylizacji paneli z farmy jedno-megawatowej (1 MW zajmuje ok. 1,5 hektara) nie jest relatywnie duża i wynosi łącznie ok. 57000 zł. (1,5zł/kg) Dodatkowo uprzątnięcie paneli przez Nas, jako dzierżawcę, reguluje stosowna klauzula w umowie dzierżawy.

Jesteśmy jednak przekonani, że cena utylizacji będzie z roku na rok coraz niższa, ponieważ panele fotowoltaiczne zawierają cenne surowce, które z roku na rok są coraz droższe i coraz trudniej dostępne. Takimi surowcami są m.in.: miedź, srebro, krzem metalurgiczny, polikrzem, aluminium, a także bardzo wartościowe metale ziem rzadkich. Dodatkowo gałąź przetwórstwa śmieci w ostatnim czasie bardzo mocno się rozwija, co stopniowo również przekłada się na coraz niższe koszty utylizacji.

Miejmy jednak na uwadze fakt, iż obecnie stosowane panele fotowoltaiczne cechują się utratą sprawności na poziomie zaledwie kilku procent po 30 latach ich użytkowania, więc po tym czasie farma fotowoltaiczna będzie produkowała praktycznie tyle samo prądu, co w chwili jej wybudowania!