Jakich działek szukamy?

Aby na Państwa gruncie mogła powstać farma fotowoltaiczna, musi on spełniać poniższe kryteria:

  • klasa bonitacyjna ziemi: 4, 5, 6
  • usytuowanie poza jakimkolwiek obszarem Natura 2000,
  • bliskie sąsiedztwo Głównego Punktu Zasilania (GPZ) – do max 8 km
  • przebiegająca przez działkę lub usytuowana na granicy działki linia średniego napięcia (15 kV)
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwalajacy na budowę farmy fotowoltaicznej.

Co mogą Państwo zyskać?

  • Gwarantujemy czynsz dzierżawny  w wysokości od 15000 zł (do każdej działki podchodzimy indywidualnie);
  • Wypłata czynszu dzierżawnego następuje za każdy rok z góry;
  • Czynsz dzierżawny powiększamy co roku o wartość inflacji;
  • Przywracamy dzierżawiony teren do stanu z dnia podpisania umowy dzierżawy po zakończeniu inwestycji.

Za nadrzędny cel stawiamy sobie propagowanie rozwoju energii odnawialnej w Polsce i ochronę środowiska. Jesteśmy przekonani, że każda podjęta współpraca spełni oczekiwania obu stron i będzie skutkować osiągnięciem miarodajnych korzyści przez naszych kontrahentów. Współpracujemy z jednostkami samorządowymi, aby w jak największym stopniu rozwinąć gałęź odnawialnych źródeł energii w Polsce.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ