Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę

OFERUJEMY ROCZNY CZYNSZ DZIERŻAWY W WYSOKOŚCI od 15000 ZŁ ZA KAŻDY HEKTAR!

Poszukujemy działek o wielkości przynajmniej 1 ha, spełniających poniższe warunki:

  • klasa bonitacyjna ziemi: 4, 5, 6;
  • usytuowanie poza jakimkolwiek obszarem ochrony przyrody lub krajobrazu;
  • bliskie sąsiedztwo Głównego Punktu Zasilania (GPZ) – do max 15 km;
  • przebiegająca przez działkę lub usytuowana na granicy działki linia średniego napięcia (15 kV);
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwalajacy na budowę farmy fotowoltaicznej.

Do każdego gruntu podchodzimy indywidualnie - zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów ewentualnej dzierżawy Państwa działki!